REKISTERI -JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Toimintaterapia Anja Ikosen henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuojasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 17.11.2020.

Rekisterin pitäjä

Toimintaterapia Anja Ikonen

Y-tunnus: 1852848-7

Hämeenkatu 16 b 26, 15110 Lahti

puh. 0445577948

sähköposti: anja.ikonen@hotmail.fi.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anja Ikonen

anja.ikonen@hotmail.fi

puh. 0445577948

Rekisterin nimi

Toimintaterapia Anja Ikonen – asiakas- ja laskutusrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoinen kirjallinen suostumus ja  terapiasopimus, jossa rekisteröity on osapuolena- asiakas- suhde rekisterinpitäjään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tiedottaminen ja laskuttaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletettavia tietoja ovat: asiakkaan yhteystiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelusetelipäätöksen/maksusitoumuspäätöksen tiedot. Tietoja käsitellään vain terapiasuhteen aikana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sekä asiakasta koskevista sopimuksista, kuten maksusitoumuksista ja liitteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan kirjallista sopimusta muille tahoille.  Tietoja ei luovuteta Eu:n eikä Etan ulkopuolelle.

Evästeet

Www.toimintaterapialahti.fi ei tallenna evästeitä laitteellesi. Emme siis myöskään kerää, tallenna tai lähetä kävijöiden henkilökohtaisia tietoja tai IP-osoitteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto. Asiakassuhteessa syntyneiden asiakirjojen, asiakaskäyntikertamerkinnät, lausunnot, laskutustiedot säilytyksessä ja arkistoinnissa noudatetaan henkilötietolakia. Aineistot säilytetään lukollisessa kaapissa toimintaterapia Anja Ikonen tiloissa. Pääsy lukolliseen kaappiin on vain rekisterinpitäjällä.

Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tietojen korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.